https://www.facebook.com/groups/1130781520277946

Levanger Sportsskytterlag
Tilsluttet Nord-Trøndelag Skytterkrets og Norges Skytterforbund

Org.nr.: 982 908 507 Bankkonto: 4202 30 12353 (Vipps 133 715)

Postboks 15
7601 Levanger

Generelle opplysninger.

Levanger SSL har to egne skytebaner:

•Levangerhallen,
10 meter for luftpistol/rifle og 15m rifle.
7 skiver Megalink 3D Score
Trening 10 meter onsdager om vinteren.
Adresse: Saltkjelen 2, 7600 Levanger.
Koordinater 63.7415N, 11.2846E

•Torsbustaden.
50 m for miniatyrrifle og fripistol. 20 standplasser
20 stk Megalink 3D Score
Åpen i sommerhalvåret.
Adresse: Torsbustadvegen 194, 7608 Levanger.
Koordinater 63.6858N, 11.3077E

I tillegg har vi avtale med Verdal Sportsskytterlag slik at våre medlemmer har full tilgang til deres baner:

•Tromsdalen, Verdal.
20 skiver med automattrekk på 25 meter.
Dessuten en komplett og kompakt feltløype.
Trening (fast på) tirsdager og (delvis på) torsdager kl. 18:00 i sommerhalvåret. Klubbvåpen kan lånes på tirsdager.
Koordinater 63.7296N, 11.6195E

•Vinne Skole, Verdal. 5 elektroniske skiver på 25 meter. Trening (fast på) tirsdager og (delvis på) torsdager kl. 18:00 i vinterhalvåret. Klubbvåpen kan lånes på tirsdager.
Skolen er under ombygging, og banen forventes åpnet høsten 2021

Medlemskontingent for 2023:
850 kr for hovedmedlemer
450 kr for bimedlemer
200 kr for 18/19-åringer
100 kr for 17 år og yngre

Styret

Leder: Bjørnulf Røli. Mobil 920 97 251 e-post: bjornulf.roli@ntebb.no

Nestleder: Lilly Nerenget 

Styremedlem: Bernt Aglen, Øystein Leverås, Randi Karoliussen.

Kontaktperson: Nils Håvard Dahl. Mobil: 906 42 911

e-post:nilshdahl@gmail.com